Skip to content

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

BPPD is een goedaardige (ongevaarlijke) aanvalsgewijze positioneringsduizeligheid. Bij BPPD wordt u (draai)duizelig als u het hoofd naar bepaalde posities beweegt, bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, vooroverbuigen, omhoog of achterom kijken. De draaiduizeligheid kan erg heftig zijn en u misselijk maken. De aanvallen duren meestal hooguit één minuut. Ook kunt u zich, naast deze aanvallen, continu een beetje duizelig of onzeker op de been voelen. BPPD komt vaak voor en is meestal goed te behandelen.

Oorzaak

BPPD wordt veroorzaakt door een stoornis in het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan ligt in het binnenoor en bestaat uit, eenvoudig gezegd, twee zakjes en drie halfcirkelvormige kanaaltjes. In die kanaaltjes beweegt een vloeistof mee als u het hoofd beweegt. Bij BPPD zijn oorsteentjes (‘oorkristalletjes’ of otoconia) vanuit het zakje (de utriculus) losgekomen en terechtgekomen in één of meerdere kanaaltjes. Als u bepaalde bewegingen maakt met het hoofd bewegen de oorsteentjes mee met de vloeistofstroom. Dit geeft extra prikkeling van het evenwichtsorgaan, wat u ervaart als (draai)duizeligheid. In de meeste gevallen van BPPD zijn de oorsteentjes in het achterste kanaal terechtgekomen. Ook kunnen ze in het horizontale of bovenste kanaal terechtkomen.

BPPD kan ontstaan na langdurige bedrust, na een griep of na een val of klap op het hoofd. Ook kan BPPD ontstaan ten gevolge van een ontsteking van het evenwichtsorgaan of bij de ziekte van Ménière. In de helft van de gevallen is er geen aanwijsbare oorzaak. Boven de 50 jaar komt BPPD vaak voor en dit wordt niet altijd onderkend!

Onderzoek

De belangrijkste test om vast te stellen of u BPPD heeft is de Dix-Hallpike kiepproef. Hierbij wordt u vanuit zittende positie, met het hoofd gedraaid, snel achterover gebracht. U komt dan op de rug te liggen met het hoofd iets achterover. Wanneer er sprake is van een BPPD dan herkent u meestal het typische gevoel van (draai)duizeligheid. Wanneer er ook snelle oogbewegingen (nystagmus) in een bepaalde richting te zien zijn, dan is de diagnose BPPD met zekerheid gesteld. Er zijn ook nog andere diagnostische tests voor BPPD. Voor een adequate behandeling is het belangrijk om te achterhalen welke vorm van BPPD u heeft.

Behandeling

Het is de bedoeling om de oorsteentjes te verplaatsen (repositietechnieken) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze horen te zitten (de utriculus). Dit wordt gedaan met bepaalde manoeuvres met het hoofd: uw hoofd (en lichaam) wordt in opeenvolgende posities gebracht. De steentjes zullen dan onder invloed van de zwaartekracht verplaatst worden. Zo kunnen ze vanuit het betreffende kanaaltje weer terug op de goede plek vallen. De meest bekende repositietechniek is de Epley manoeuvre.

Bij de helft van de patiënten lukt dit binnen één tot drie behandelingen en is de duizeligheid verholpen. Soms zijn de oorsteentjes moeilijk te verplaatsen en zijn er aangepaste behandeltechnieken nodig. Ook kunnen de klachten na verloop van tijd weer terug komen. Dit is niet te voorkomen. De behandeling wordt dan herhaald.

Dix-Hallpike kiepproef BPPD

Waarom naar PhysioBalance?

Zorgvuldig onderzoek is noodzakelijk om de juiste diagnose te stellen. De behandeling is niet zomaar een trucje, maar moet secuur uitgevoerd worden zodat deze zo effectief mogelijk is en er geen complicaties (zoals een kanaal switch) optreden. Daarnaast is het belangrijk dat afwijkende patronen in onderzoek & behandeling herkend worden zodat u, in overleg met uw huisarts, adequaat doorverwezen wordt. Bij PhysioBalance is deze expertise in huis. Er zijn korte overleglijnen met de specialisten van het Apeldoorn Duizeligheidscentrum, afdeling KNO van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis en de afdelingen KNO en Evenwicht van het Radboud UMC en van Maastricht UMC.

BPPD is een onschuldige maar erg hinderlijke aandoening. Meestal is het goed te verhelpen. Blijf daarom niet doorlopen met uw klachten van duizeligheid, maar informeer vrijblijvend naar de behandelmogelijkheden. Ik help u graag verder.

Back To Top