Skip to content

Contractvrij en kwaliteitswaarborg

PhysioBalance werkt contractvrij. Dit betekent dat ik bewust geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten. Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de administratie en organisatie van praktijken. Hierdoor gaat de zorgverzekeraar steeds meer op de stoel van de therapeut of de dokter zitten. Dat is een onwenselijke situatie voor patiënten en zorgverleners. Er zijn dan ook steeds meer praktijken die deels of geheel zonder contracten werken. Hierdoor ontstaat er meer beweegruimte voor patiënt en therapeut: minder regels en meer kwaliteit en tijd voor u.

Contractvrij

Het is algemeen bekend dat de zorgverzekeraars hun machtspositie gebruiken voor kostenbeheersing. Er is geen enkele onderhandelingsruimte voor zorgprofessionals. De angst regeert en veel praktijken tekenen toch bij het kruisje. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zet zich al jaren voor haar leden in om deze situatie te verbeteren, maar is ook niet opgewassen tegen de overmacht van de zorgverzekeraars.

  • Verzekeraars hanteren een behandelindex. Dit is een gemiddeld aantal behandelingen dat voor een bepaalde klacht gedaan mag worden. Het is niet duidelijk hoe deze index berekend wordt. Wanneer uw fysiotherapeut meer dan gemiddeld behandelt (bv omdat u langdurig klachten heeft), krijgt de fysiotherapeut financiële sancties. Om dit te voorkomen is de tendens dat fysiotherapeuten steeds korter behandelen, ook al bent u nog niet van uw klachten af en ook al heeft u zich voor meer behandelingen verzekerd. Dit is een absurd systeem dat bedoeld is om op een oneigenlijke manier de zorgkosten te verlagen. Het wordt door de zorgverzekeraar ‘verkocht’ als een indicator van kwaliteit. Bij contractvrije praktijken is de behandelindex niet van toepassing.
  • Zorgverzekeraars verplichten de fysiotherapeuten tot het aanleveren van allerlei patiëntengegevens, zoals diagnose en soort behandeling. Dit kost tijd en geld wat niet ten goede komt aan de patiëntenzorg. Bovendien schuurt het erg tegen de grenzen van de privacy en het beroepsgeheim aan en dat is onacceptabel. Wanneer de praktijk de gegevens niet aanlevert volgen er wederom financiële consequenties. Bij contractvrije praktijken is de verplichting tot aanleveren van patiëntengegevens niet; er is immers geen overeenkomst tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.
  • Zorgverzekeraars stellen veel meer eisen aan dossiervoering. PhysioBalance voert dossier conform de richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (en die is al uitgebreid genoeg!) Hierin staat alle noodzakelijke informatie over het behandeltraject, dus geen onnodige en tijdrovende extra dossiervulling en vinkjes zetten.
  • Fysiotherapietarieven zijn vrijgegeven, d.w.z. dat elke praktijk zijn eigen tarieven mag bepalen, binnen redelijke grenzen natuurlijk. Echter, in alle contracten met zorgverzekeraars wordt de vergoeding eenzijdig opgelegd en is hierover geen onderhandeling mogelijk. De huidige contracttarieven zijn al 15 jaar op rij nauwelijks verhoogd (enkele dubbeltjes) en liggen 30% onder de kostprijs. Ook de salarissen van fysio’s in loondienst staan enorm onder druk. De enige manier voor praktijken om kostendekkend te werken is meer patiënten in minder tijd behandelen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de behandeling. PhysioBalance hanteert marktconforme, eerlijke tarieven en er wordt ruim de tijd (45 min) ingepland voor uw behandelingen. Hierdoor is er rust voor u én voor de therapeut en heeft u meer baat bij de therapie. De ervaring leert dat dit erg gewaardeerd wordt.

Kortom, de steeds hogere administratielast gaat ten koste van tijd en aandacht voor u en uw behandeling. De keuze om contractvrij te werken komt voort uit mijn ambitie om mijn kennis, kunde en positieve energie optimaal in te zetten voor de zorg aan u.

Kwaliteitswaarborg

Dossiervulling, inzage in uw dossier en een laag behandelgemiddelde (behandelindex) zijn voor de zorgverzekeraars maatstaven voor kwaliteit. Maar kwaliteit is van de beroepsgroep, níet van de zorgverzekeraar. Ik hecht veel waarde aan deze kwaliteit.

Naast mijn BIG-registratie ben ik als algemeen fysiotherapeut en als gespecialiseerd manueeltherapeut geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL, voorheen CKR). Dit is het centrale kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Als aanvulling op mijn diploma Manuele Therapie (2004) heb ik in 2010 de Masteropleiding Manuele Therapie afgerond. Hiermee voldoe ik aan de hoogste nascholingseisen van het kwaliteitswaarborgsysteem van mijn beroepsgroep.

Expertise

In de afgelopen 27 jaar heb ik veel werkervaring opgebouwd. Daarnaast volg ik regelmatig cursussen, masterclasses en symposia van gerenommeerde (inter)nationale specialisten en onderzoekers. Hierdoor ben ik op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap op de vakgebieden duizeligheid en pijneducatie bij chronische pijn. Als vestibulair fysio/manueeltherapeut ben ik lid van Duizeligheidnet. Dit is het landelijke kennisnetwerk van het Apeldoorn Duizeligheidscentrum.

Ik voldoe aan alle scholingseisen van mijn beroepsgroep, maar zet altijd graag een paar stappen extra. Zo heb ik meegelopen en onderwijs gevolgd op de afdelingen ‘Evenwicht’ van Rijnstate (Arnhem), Gelre (Apeldoorn), Radboud (Nijmegen), Maastricht UMC, Mert Medical, Oogbalans en Militair Revalidatiecentrum Doorn. Mijn kennis en kunde blijven hierdoor continu in ontwikkeling. In 2022 heb ik in samenwerking met KNO-artsen van de duizeligheidscentra Apeldoorn en Maastricht UMC en met psycholoog Ken Ceulemans (doctorandusinc) een cursus duizeligheid voor artsen en therapeuten ontwikkeld: cursus duizeligheid. Ik heb korte overleglijnen met huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen en streef zo naar een optimale communicatie. Zo kunt u rekenen op de beste zorg en kan ik met voldoening mijn werk doen. 

Transparante zorg

Aan de hand van de intake bepalen u en ik samen het behandelplan (shared decision making). Het dossier wordt bijgehouden conform de richtlijn van de beroepsgroep (KNGF). Het dient ter ondersteuning van het behandeltraject en is altijd door u in te zien. Overleg met en rapportages aan verwijzers of andere betrokken behandelaars gebeuren uitsluitend met uw toestemming. Er wordt nooit gerapporteerd aan werkgevers of leidinggevenden (beroepsgeheim).

Back To Top