skip to Main Content

I.v.m. de Corona-crisis kan er indien noodzakelijk ook via e-consult gewerkt worden. Deze worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief van €30 en zijn als volwaardig fysiotherapeutisch consult declarabel bij de zorgverzekeraar. PhysioBalance werkt contractvrij, dus ook de e-consulten zullen afhankelijk va uw polis 55-100% vergoed worden (zie kopje ‘vergoeding’ hieronder).

Tarieven 2020

Het eerste telefonische adviesgesprek (10 minuten) is altijd gratis en vrijblijvend. De tarieven zijn inclusief digitale ondersteuning tijdens uw behandeltraject en rapportages aan verwijzer en andere betrokken behandelaars (alleen met uw toestemming). Dit is service en gaat niet ten koste van uw behandeltijd.

Diensten Bedrag
Fysio- en/of Manueeltherapie

E-consult via videobellen of telefonisch

   42,50

   30

Vestibulaire revalidatie therapie (duizeligheid en evenwichtsstoornissen)    42,50
Toeslag behandeling aan huis    10
Screening, intake en onderzoek    42,50
Intake en onderzoek na verwijzing    42,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek + rapportage    92,50
8-weekse online training Mindful Fysiotherapie (zelfstandig) *)   125
Rapportage letselschade *)    75
Niet nagekomen afspraak (<24 uur)    20

Indien u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekeraar.

Fysiotherapie is niet BTW-plichtig.

*) BTW-plichtige dienst. Tarief inclusief BTW. Deze diensten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding

  • PhysioBalance werkt volledig contractvrij. Dit betekent dat er geen contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten.
  • Na afloop van de maand ontvangt u een nota van de betreffende behandelingen van die maand. U betaalt het verschuldigde bedrag rechtstreeks aan PhysioBalance (zie betalingsvoorwaarden). U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.
  • Bent u aanvullend verzekerd? Fysio/manueeltherapie voor volwassenen (≥18 jaar) wordt voor veruit de meeste diagnoses vergoed uit de aanvullende verzekering. Bent u geopereerd of heeft u een bepaalde chronische aandoening dan wordt de therapie vanaf de 21e behandeling uit basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen voor uw rekening of worden (deels) vergoed uit uw aanvullende pakket.
  • Is uw aanvullende verzekering een restitutiepolis? Dan krijgt u meestal 100% van de nota vergoed. Heeft u een naturapolis dan krijgt u het grootste gedeelte vergoed. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van de dekking van uw aanvullende pakket is dit tussen 55% en 80% van het tarief. Kijkt u dit goed na in uw polisvoorwaarden, want dit is per zorgverzekeraar en per polis verschillend! Wanneer u een eigen bijdrage heeft per behandeling, kunt u dit bedrag bij de belastingaangifte bij niet-vergoede zorgkosten aftrekken.
  • Voor de basisverzekering geldt het eigen risico (2020: €385). Voor de aanvullende verzekering is geen eigen risico van toepassing.
  • Meer informatie over de vergoeding van niet-gecontracteerde fysiotherapie vindt u op Fysiovergoedingen.nl.

Let op: Al sinds 2006 zijn alle fysiotherapeuten direct toegankelijk, dus zonder verwijsbrief van een arts. Dit is wettelijk vastgelegd. Desondanks stellen enkele zorgverzekeraars tóch een verwijsbrief verplicht, als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van niet-gecontracteerde fysio/manueeltherapie. Dit geldt voor: Menzis, Zorg & Zekerheid en De Friesland.

Hier kunt u meer lezen over contractvrij en kwaliteit.

Hier vindt u de beste zorgpolissen voor fysiotherapie.

Back To Top