Skip to content

Vestibulaire Revalidatie

Een algemeen advies dat patiënten met duizeligheid en evenwichtsverlies vaak krijgen is: “(voorzichtig) blijven bewegen”. Een aantal patiënten zal zich dan vanzelf weer de oude voelen. Maar wanneer de klachten niet of maar heel langzaam verbeteren is zo’n algemeen advies niet genoeg. Met vestibulaire revalidatie op maat bereikt u een optimaal herstel van uw evenwicht.

Wat is vestibulaire revalidatie?

Vestibulaire revalidatie is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en het verbeteren van het evenwicht. Met specifieke oefeningen worden de hersenen getraind. Het is dus niet zo dat het andere evenwichtsorgaan het ‘overneemt’.

De volgende oefenvormen kunnen toegepast worden:

  • oefeningen met de ogen en het hoofd zodat de samenwerking tussen ogen en evenwichtsorganen beter wordt (adaptatie)
  • oefeningen met ogen, hoofd en gehele lichaam zodat gewenning optreedt en u minder duizeligheid ervaart (habituatie)
  • evenwichtstraining: met loop-, balans- en spierkrachtoefeningen wordt de verminderde of verloren functie van uw evenwichtsorga(a)nen vervangen (substitutie)

Deze oefeningen kunnen uw klachten tijdelijk opwekken. Het provoceren van klachten kan tegen uw gevoel ingaan, maar het opwekken van deze reactie is belangrijk om de therapie effectief te laten zijn. U kunt het vergelijken met vermoeidheid in de spieren. De spieren worden pas sterker als er vermoeidheid tijdens en na het trainen optreedt. Maar net als bij sporten wordt de vestibulaire revalidatie heel rustig opgebouwd.

Hoe werkt vestibulaire revalidatie?

Met vestibulaire revalidatie worden de hersenen gestimuleerd om zich aan te passen en beter om te gaan met de evenwichtsproblemen. De hersenen zijn gelukkig tot op hoge leeftijd in staat om zich aan te passen. Dit aanpassingsvermogen heet neuroplasticiteit. Het proces van aanpassen heet centrale compensatie. Sommige medicijnen belemmeren de centrale compensatie. Het is verstandig om uw medicijngebruik te overleggen met uw huisarts.

Voor wie is vestibulaire revalidatie geschikt?

Bij patiënten met een verminderde functie of uitval van één of beide evenwichtsorganen, bijvoorbeeld door infectie, ouderdom of bij de ziekte van Ménière, is vestibulaire revalidatie een belangrijke therapievorm. Voor een optimaal herstel is het van belang zo snel mogelijk hiermee te beginnen.

Bij zowel (sub)acute als chronische duizeligheid (met én zonder medisch aanwijsbare oorzaak) kunnen ademhalingsoefeningen en mindfulness een belangrijke onderdeel zijn van de revalidatie. Het draagt bij aan het leren hanteren van uw klachten. Dit is zeker belangrijk wanneer de duizeligheid gepaard gaat met angst.

Heeft u naast duizeligheid ook nekklachten of hoofdpijn dan kunnen manuele therapie en specifieke oefentherapie voor de nek verlichting geven. Voor de behandeling van BPPD zijn de repositiemanoeuvres het meest effectief.

Maatwerk bij PhysioBalance

Duizeligheid wordt door iedere patiënt anders ervaren en iedereen heeft zijn/haar eigen unieke herstelproces. Dat vergt maatwerk: een persoonlijk en flexibel behandelplan. De therapievorm en de oefeningen worden zorgvuldig gekozen en gedoseerd. Uw klachten kunnen immers ook zeer wisselend aanwezig zijn.

Daarbij heeft elke patiënt persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op dit herstel. Voorbeelden hiervan zijn: uw algemene gezondheid, leefstijl en stressfactoren. Een grondige analyse van uw gehele duizeligheidsproblematiek is dus noodzakelijk. Er is dus geen algemene ‘quick fix’ die voor iedereen werkt.

Bij PhysioBalance kunt u rekenen op deskundige behandeling en begeleiding. Er is ruim de tijd en aandacht om uw klachten te bespreken en te onderzoeken. Als het nodig is wordt er overlegd met of doorverwezen naar andere zorgprofessionals, bijvoorbeeld voor aanvullende diagnostiek of voor een andere behandelvorm. Neem gerust contact op voor meer informatie.

 

Back To Top