Skip to content

Betalingsvoorwaarden PhysioBalance:

Belangrijk: Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij door te geven. Zo voorkomt u dat de voor u gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Aan het einde van de maand ontvangt u een verzamelfactuur van de behandelingen van die maand. U kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL46 ASNB 0706861256 ten name van PhysioBalance te Nijmegen. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer.
  4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een betaalherinnering.
  6. Deze betaalherinnering stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan PhysioBalance te voldoen.
  7. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de datum van de betaalherinnering uw betaling is ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden kosten in rekening gebracht. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
  10. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt/cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Praktijkgegevens:

AGB code praktijk: 04-019251

AGB code therapeut: 04-108495

BIG registratienummer: 29047620004

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF): lidnummer: 48577

Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR): lidnummer 48577

Bank: NL46 ASNB 0706861256 t.n.v. PhysioBalance

KvK nummer: 70486050

BTW nummer: NL0001829562B56

Back To Top