Skip to content

Vergoeding niet-gecontracteerde fysiotherapie 2024

physiobalance fysiotherapie nijmegen

Uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie

Aan het eind van het jaar kunt u de aanvullende polis van uw zorgverzekering bekijken: past deze nog bij uw situatie? Het kan een pittig klusje zijn om alle polissen te vergelijken. Toch loont het de moeite om te bekijken hoe u in 2024 aanvullend verzekerd wil zijn voor fysiotherapie. Niet alleen de premiehoogte is belangrijk, ook uw keuzevrijheid. Hierbij help ik u graag.

Misleidende informatie

PhysioBalance is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk en werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners zijn er minder regels, beperkingen en administratieve eisen van de machtige zorgverzekeraars. Door het wegvallen van overbodige en kostbare bureaucratie is er veel meer tijd en aandacht voor uw behandelingen en blijft u als patiënt centraal staan. Helaas worden de niet-gecontracteerde zorgverleners (fysio’s, psychologen, wijkverpleging, etc.) door de meeste zorgverzekeraars negatief afgeschilderd: te duur en ‘geen kwaliteit’. Ondertussen zijn het de zorgverzekeraars die de premies verhogen, vergoedingen schrappen én stelselmatig weigeren een kostendekkend tarief aan fysiotherapeuten uit te keren (en al helemaal geen indexatie).

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de fysiotherapeut heeft niets te maken met het hebben van een contract, maar wordt gewaarborgd door registratie van de fysiotherapeut in het KRF NL: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland. Vanaf 2023 onder de naam Kwaliteitshuis Fysiotherapie). PhysioBalance zet echter een paar stappen extra. Er zijn korte overleglijnen met verwijzers en andere paramedici voor een optimale samenwerking. Dit komt uw herstel ten goede. Veel huisartsen, kno-artsen, neurologen en duizeligheidscentra verwijzen dan ook met vertrouwen gericht naar PhysioBalance. Lees meer: Kwaliteitswaarborg PhysioBalance.

PhysioBalance, een bewust contractvrije praktijk

Het is vanuit mijn gedrevenheid voor het verlenen van fysiotherapeutisch specialistische zorg met oprechte aandacht voor u, de patiënt, dat ik gekozen heb om de eenzijdig opgelegde contractenvoorwaarden van de zorgverzekeraars niet te ondertekenen. Door contractvrij te werken is er ruimte voor mijn passie om u de beste specialistische fysiotherapiezorg op mijn vakgebied te kunnen bieden. Bij PhysioBalance bent u verzekerd van deskundige en persoonlijke zorg op maat, in een prettige sfeer. Daar draait goede zorg natuurlijk om en dat wordt zeer gewaardeerd: PhysioBalance Zorgkaart Nederland (eind 2023 – al bijna 150 waarderingen ontvangen!)

Vergoeding bij niet-gecontracteerde fysiotherapie

Als u een naturapolis heeft, dan betaalt u bij niet-gecontracteerde zorgverleners een deel van de behandeling zelf. De eigen bijdrage is soms fiscaal aftrekbaar. Het vergoede bedrag verschilt per verzekeraar en per polis (2024: tussen 45 en 75% van het factuurbedrag). Heeft u een restitutiepolis, dan wordt de rekening meestal voor 100% vergoed (‘marktconform tarief’). Een restitutiepolis is iets duurder, maar uw vrije keuze voor een zorgverlener wordt dus gerespecteerd. Let op, soms kunt u voor de basisverzekering wel voor een restitutiepolis kiezen, maar voor de aanvullende verzekering niet (= combinatiepolis). Door bezuinigingen zijn er steeds minder restitutiepolissen.

Welke zorgverzekeraar biedt een goede dekking voor niet gecontracteerde fysiotherapie?

Gelukkig zijn er nog een paar zorgverzekeraars die uw vrije keuze voor een zorgverlener respecteren met een ruime vergoeding (€45 per consult):

Volledige vergoeding:

Overzicht vergoeding niet gecontracteerde fysiotherapie

In deze link vindt u een excel-bestand met de meest recente informatie over de vergoedingen van niet gecontracteerde fysiotherapie: Vergoeding niet-gecontracteerde fysiotherapie.

Kiest u bewust?

Misschien twijfelt u om over te stappen, omdat u al zo lang bij uw zorgverzekeraar zit. Of misschien zit u al goed. Wat u ook kiest, kies bewust. Let dus niet alleen op de premie, maar ook op de voordelen van uw keuzevrijheid en voor ruimere vergoedingen bij niet gecontracteerde praktijken zoals PhysioBalance. Ik adviseer u dan ook om te kiezen voor een restitutiepolis voor uw aanvullende verzekering. Het is wel verstandig om na te vragen of er een medische selectie plaatsvindt voor de aanvullende verzekering. Zeg dan ook pas uw oude polis op als u bij een nieuwe zorgverzekeraar geaccepteerd bent (vóór 31 dec 2023 ). Meer info: https://physiobalance.nl/tarieven-vergoeding/.

Back To Top