Skip to content

Balance Awareness Week 19-25 september 2021

Binnen Hoormij·NVVS richt de Commissie ‘Duizeligheid en Evenwicht’ zich op mensen met vestibulaire aandoeningen: mensen met een ziekte van het evenwichtsorgaan en/of de daarmee verbonden zenuw- en hersengebieden. Tijdens de internationale Balance Awareness Week van 19-25 september 2021 is er op de website www.stichtinghoormij.nl extra aandacht voor evenwichtsproblemen.

Download de Flyer Zicht op Evenwicht

So Stoned kan helpen bij het stellen van de juiste diagnose: Download het document

Back To Top