skip to Main Content

Balance Awareness Week 13-19 september 2020

Balance Awareness Week

Binnen Hoormij·NVVS richt de Commissie ‘Duizeligheid en Evenwicht’ zich sinds een jaar op mensen met vestibulaire aandoeningen: mensen met een ziekte van het evenwichtsorgaan en/of de daarmee verbonden zenuw- en hersengebieden. Tijdens de internationale Balance Awareness Week van 13-19 september 2020 is er op de website www.stichtinghoormij.nl extra aandacht voor evenwichtsproblemen.

Download de Flyer Zicht op Evenwicht

Back To Top